Người Vũ Trụ  :Phần 1 Tập 3 speaker Người Vũ Trụ :Phần 1 Human Universe Season 1 2014
Kỵ Sĩ Không Đầu :Phần 2 Tập 10 speaker Kỵ Sĩ Không Đầu :Phần 2 Sleepy Hollow Season 2 2014
Siêu Nhiên 10 Tập 17 speaker Siêu Nhiên 10 Supernatural Season 10 2014
Anh Chàng Bất Tử Tập 17 speaker Anh Chàng Bất Tử Forever 2014
Người Ngoại Tộc :Phần 1 Tập 10 speaker Người Ngoại Tộc :Phần 1 Outlander: Season 1 2014
Hiệp Sĩ Mù :Phần 1 Tập 8 speaker Hiệp Sĩ Mù :Phần 1 Daredevil: Season 1 2015
Điều Cơ Bản 3 Tập 20 speaker Điều Cơ Bản 3 Elementary Season 3 2014
Ma Cà Rồng Nguyên Thủy :Phần 2 Tập 18 speaker Ma Cà Rồng Nguyên Thủy :Phần 2 The Originals: Season 2 2014
Thị Trấn Phù Thủy  :Phần 2 Tập 3 speaker Thị Trấn Phù Thủy :Phần 2 Salem : Season 2 2015
Cuộc Chiến Ngai Vàng :Phần 5 Tập 9 speaker Cuộc Chiến Ngai Vàng :Phần 5 Game Of Thrones: Season 5 2015
Những Sứ Giả :Phần 1 Tập 2 speaker Những Sứ Giả :Phần 1 The Messengers: Season 1 2015
Đại Chiến Sau Tận Thế HD speaker Đại Chiến Sau Tận Thế Teana: 10000 Years Later 2015
Chappie 2015 HD speaker Chappie 2015 Chappie 2015 2015
Cuộc Chiến Ngai Vàng  :Phần 5 Tập 2 speaker Cuộc Chiến Ngai Vàng :Phần 5 Game Of Thrones Season 5 2015
Thời Đại Siêu Nhiên Tập 1 speaker Thời Đại Siêu Nhiên The Superman Age 2015
Số 9 Tập 5 speaker Số 9 9 2009
Thị Trấn Phù Thủy 2 Tập 4 speaker Thị Trấn Phù Thủy 2 Salem :Phần 2 2015
Trận Chiến Xuyên Vũ Trụ 1 Tập 20 speaker Trận Chiến Xuyên Vũ Trụ 1 Stargate: Atlantis :Phần 1 2004
Cô Bé Lọ Lem SD speaker Cô Bé Lọ Lem Cinderella 1950
Không Gian Khác  :Phần 2 Tập 13 speaker Không Gian Khác :Phần 2 Nowhere Boy :Phần 2 2015 2015
3/71Đầu...234...68...Cuối