Ông Hoàng Thời Trang Tập 20 speaker Ông Hoàng Thời Trang Fashion King Phim Hàn Quốc 2012
Chỉ Vì Yêu Tập 16 speaker Chỉ Vì Yêu Phim Hàn Quốc 2012
Monstar – Thần Tượng Âm Nhạc Tập 12 speaker Monstar – Thần Tượng Âm Nhạc Phim Hàn Quốc 2013
Mặt Nạ Anh Hùng Tập 28 speaker Mặt Nạ Anh Hùng Phim Hàn Quốc 2012